Staff:

Festival & Event Manager: Joya Kuin

Contact:

info@oceantocity.com

+353 (0) 21 484 7673

Ocean to City
c/o Meitheal Mara
Crosses Green House
Crosses Green
Cork City | T12 HF38
Ireland

Spot the Boat | Treor na mBád

Each year, Ocean to City hosts a wonderful range of boat types; traditional and new, Irish and international, workboats and leisureboats. This leaflet describes them, so that you can appreciate the beauty and variety of the designs and histories of the vessels taking part. Enjoy their stories, and see how many of them you can spot!

Glacann iliomad bád de gach cineál páirt sa Rás Mór gach bliain; cinn traidisiúnta agus cinn nua, cinn Éireannacha agus cinn ón gcoigríoch, báid oibre agus báid áineasa. Déantar cuir síos orthu ar an mbileog seo, d’fhonn tuiscint a thabhairt duit ar áilleacht agus ar ilghnéitheacht na gcineálacha agus ar stair na bád atá sa rás. Bain sult as a gcuid scéal, agus féach cé méid acu a bheidh tú in ann a aithint!

Clíona O’Carroll: Volunteer/Oibrí Deonach, An Rás Mór
Dáithí de Mórdha: Leagan Gaelainne